Oneness Haarlem

Oneness betekent letterlijk eenheid en is een proces dat je leidt naar verbondenheid met jezelf en het leven om je heen. Oneness doet je groeien in bewustzijn, wat resulteert in bewust zijn van de eenheid die het leven in essentie is.
Eenheidsbewustzijn houdt in dat je op een diep niveau ervaart en ziet dat alles in het leven met elkaar verbonden is en jij daar niet los van bent.
Oneness brengt je thuis in jezelf en opent je op natuurlijke wijze voor liefde, balans en innerlijk geluk.

Oneness is een proces van inzicht. Het proces vindt zijn oorsprong in India, in de Oneness Deeksha, wat al honderdduizenden mensen wereldwijd geholpen heeft in contact te komen met eenheidsbewustzijn. Oneness Deeksha is een energie-overdracht die gegeven wordt door een Oneness deekshagever of Oneness trainer. Doordat je in een directe verbinding komt met het veld van eenheid, opent zich een proces van transformatie en groei, die uiteindelijk zal resulteren in een groei in bewustzijn.
De Oneness Deeksha energie-overdracht is een wereldwijd fenomeen en is beschikbaar voor alle mensen van alle achtergronden en culturen. Het gaat volledig samen met ieder geloof, spirituele overtuiging of leefwijze. Er is geen filosofie of geloofssysteem aan verbonden.
Het ontvangen van de Oneness Deeksha is vrij van lidmaatschap of andere verplichtingen.
Oneness Haarlem is een initiatief van een aantal Oneness Deekshagevers en Oneness trainers
.
Voor meer informatie over Oneness Haarlem kun je mailen naar: onenessdeeksha.haarlem@gmail.com.
Meer lezen over Oneness: http://www.onenessnederland.nl